نشست مدیر شبکه با اعضای شورای اسلامی روستای رحمت آباد

در تاریخ ۹۶/۱۰/۵ نشستی با حضور مدیریت شبکه بهداشت و درمان ، معاون بهداشتی و مسئول واحد گسترش ستاد شبکه با اعضای شورای اسلامی ، دهیار و تنی چند از معتمدین روستای رحمت آباد ، در محل خانه بهداشت آن روستا برگزار گردید . در این جلسه به بررسی مشکلات بهداشتی و درمانی روستا با نگاهی تعاملی و سازنده پرداخته شد .