جلسه هماهنگی عسل

به منظور ارتقاء و معرفی عسل خوانسار در سطح کشور و جلوگیری و برخورد با متخلفین و سوء استفاده کنندگان در این زمینه جلساتی در تاریخ های ۱۰ و ۱۸ دی ماه سال جاری با حضور معاون فرماندار ، رئیس شورای اسلامی شهر ، مدیر شبکه ، مسئولین ادارات و برخی کارشناسان شبکه در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید./