اطلاعیه برگزاری جشنواره سالاد سالم

به اطلاع شهروندان محترم می رساند شبکه بهداشت ودرمان با همکاری شهرداری واداره ورزش وجوانان برگزار می نماید((جشنواره غذا سالم))