جلسه آموزشی با موضوع بهداشت کشاورزی

جلسه آموزشی با موضوع بهداشت کشاورزی برای کلیه بهورزان خانه های بهداشت درتاریخ۹۶/۱۰/۲۰ توسط واحد بهداشت حرفه ای در سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار گردید.

. در این جلسه در باره موضوعات ایمنی در سموم کشاورزی ،حوادث کشاورزی ،کلیات بهداشت کشاورزی ،آیین نامه کار در مراتع آموزشهای لازم به بهورزان داده شد

برای دریافت فایل آموزشی اینجا کلیک کنید فایل۱   فایل۲   فایل۳   فایل۴