جلسه آموزشی مسئولین فنی واحدهای غذایی و آشامیدنی

جلسه آموزشی مسئولین فنی واحدهای غذایی و آشامیدنی شهرستان در روز یکشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱ در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.در این جلسه کارشناسان تغذیه و سلامت روان به ترتیب در خصوص مصرف سبزیجات و حبوبات و استرس مطالبی ارائه نمودند.در ادامه کارشناس و مسئول غذا ودارو شبکه در خصوص مدارک مورد نیاز صدور و تمدید پروانه بهداشتی ساخت کارگاهی وپروانه مسئول فنی نکات لازم را ارائه نمودند.در پایان جلسه دکتر قیصری مدیر شبکه بهداشت و درمان در خصوص وظایف مسئول فنی و کنترل دقیق کیفیت محصولات غذایی توسط آنان سخنانی بیان نمودند./