جشنواره سالاد سالم

شکه بهداشت و درمان با همکاری شهرداری واداره ورزش و جوانان اقدام به برگزاری جشنواره سالاد سالم در تاریخ۹۶/۱۱/۵ نمود.

در این جشنواره که با حضور مدیر شبکه ،مسئولین ادارات،پرسنل شبکه و بانوان شهرسان برگزار شد ،۲۰ نوع سالاد توسط شرکت کنندگان تهیه شده بود که پس از داوری توسط کارشناسان شبکه به پنج نفر اول هدایای نقدی اهدا گردید./