ششمین جلسه کارگروه امنیت و سلامت غذایی شهرستان در سال۹۶

ششمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان خوانسار درتاریخ ۹۶/۱۱/۲۸باحضو ر معاون فرماندار،مدیریت شبکه و سایر اعضاء درسالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان تشکیل شد.

دراین جلسه درخصوص اجرای طرح سنجش گاز رادون منازل مسکونی،کنترل نمک نان،تامین منابع آب شرب روستاها،اقدامات کنترلی مقابله با آنفلوآنزا ی فصلی وپرندگان،اجرای بسیج سلامت نوروزی وتشدید بازرسی‌ها وآغاز واگذاری انشعاب فاضلاب شهری تصمیم گیری شد./