برنامه سلامت نوروزی۹۶-۹۷ واحد مهندسی بهداشت محیط

برنامه سلامت نوروزی ۱۳۹۷ – ۱۳۹۶ واحد مهندسی بهداشت محیط به منظور ارائه خدمات مرتبط با کنترل عوامل محیطی در ایام تعطیلات نوروز وپیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی و اپیدمی بیماری های واگیردار منتقله از عوامل مذکور به ویژه آب و غذا و کاهش بار بیماری های غیرواگیر با کنترل نمک و روغن با هدف نهایی ارتقای سطح سلامت جامعه ، همزمان با سراسر کشور در سطح شهرستان آغاز گردید.

این برنامه با اولویت نظارت بر مراکز و اماکن حساس و نظارت بر سامانه های آبرسانی از ۹۶/۱۲/۰۱ لغایت ۹۷/۰۱/۱۵ با حضور بازرسین بهداشت محیط در ساعات اداری و غیراداری و روزهای تعطیل اجرا می گردد.

به منظور مشارکت مردمی، مردم شریف شهرستان و مسافران محترم نوروزی شماره سامانه بهداشت ۱۹۰ و شماره تماس تلفنی ۵۷۷۷۵۱۸۰ پاسخگوی نقطه نظرات مردمی می باشد.