بخش داخلی

 

بخش جنرال دارای ۱۲ تخت داخلی : که یک تخت بخش داخلی ایزوله می باشد .

دارای ۴ تخت جراحی زنان : و ۱ تخت آن Post Icu است .

۴ تخت جراحی مردان

 ۴ تخت اطفال

جراحی چشم : ۲ تخت

جراحی هایی که در این بخش صورت می گیرد شامل جراحی عمومی ، جراحی چشم ، ENTو زنان

متخصصین محترم :

۱- جراح عمومی : آقای دکتر علایی

۲- جراح چشم : خانم دکتر عاقریان - آقای دکتر کوشا

۳-جراح ENT : آقای دکتر محمدی-آقاي دكتررازقي

۴- جراح زنان : خانم دکتر همایی

۵-متخصص محترم داخلی : آقای دکتر سینا روحانی

۶-متخصص اطفال :آقای دکتر فدایی

۷- متخصص محترم قلب : آقای دکتر آقا بابایی

تجهیزات در بخش جنرال شامل :

۱-ترالی احیاء بزرگسالان و اطفال با کلیه تجهیزات

۲- مانیتور فول آبشن ۱ عدد و یک عدد مانیتورینگ در اتاق POST ICU نصب شده

۳-دستگاه پالس اکسی متری : POST CCU ، یک عدد پالس اکسی متری انگشتی، پروپ بزرگسالان

۴- تشک مواج سه عدد

۵- دستگاه رگ یاب

۶-دستگاه ونتیلاتور

 

تحت پوشش کلیه بیمه های خدمات درمانی ، تامین اجتماعی ، نیروهای مسلح ، کمیته امداد و بانک ها می باشد .

 

 

 

 

با توجه به فرسودن بودن فضای فیزیکی بخش جنرال و عدم تطابق با استانداردهای مربوطه و غیر قابل شستشو بودن دیوارها ، بازسازی این بخش که شامل سنگ و سرامیک نمودن دیوارهای سالن و اتاق های بستری ، رنگ آمیزی ، نصب سیستم احضار پرستار ، تعویض درب های ورودی ، ایجاد استیشن  پرستاری در قسمت مرکزی بخش ، ایجاد اتاق ایزوله استاندارد می باشد در سال ۱۳۸۸ با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی انجام گردید . در حال حاضر این بخش دارای تخت های بستری جراحی عمومی ، جراحی چشم ، داخلی ، گوش و حلق و بینی ، ارتوپدی و اطفال می باشد .

 

با همکاری خیرین محترم تعداد ۱۲ عدد تخت همراه بیمار ، یک عدد مانیتور ، دستگاه رگ یاب به تجهیزات قبلی این بخش اضافه گردید علاوه بر تعویض تخت های قدیمی با تخت های استاندارد  فضایی جهت Pre Icu مجهز به ونتیلاتور و مانیتور و ساکشن جهت بستری موقت بیمارانی که نیاز به مراقبت های ویژه دارند در این بخش  ایجاد گردید.