مشارکت مردمی

فعالیت های واحد جلب مشارکت مردمی در خصوص برنامه داوطلبان سلامت :

 

۱- نظارت بر برنامه های داوطلب سلامت در کلیه مراکز و پایگاه های شهری و روستایی با استفاده از چک لیست های مربوطه.

۲- برگزاری کارگاه آموزشی به روش شیوه های نوین و مشارکتی جهت مربیان رابطین .

۳- برگزاری دوره های آموزشی جهت داوطلبان سلامت.

۴- بزرگداشت روزجهانی داوطلب سلامت (۱۴ آذر) و تقدیر از داوطلبان سلامت و مربیان فعال با اهدای جوایز و لوح که هر ساله با برگزاری جشن صورت می گیرد.

۵- برگزاری اردوهای مختلف برای رابطین.

۶- مکاتبه و هماهنگی با ادارات مختلف جهت برگزاری دوره های آموزشی متفاوت متناسب با حرفۀ آنان برای رابطین سلامت (برنامه داوطلبان متخصص).

۷- تهیه آمار و ارسال گزارش فعالیت های انجام شده به معاونت بهداشتی که هر سه ماه یکبار آمار فصلی رابطین شهری و روستایی و همچنین آمار داوطلبان متخصص گزارش داده می شود .

۸- تهیه وتدوین برنامه اجرایی عملیاتی مشارکت مردمی

۹-ایجاد هماهنگیهای لازم و همکاری با سایر واحد های تابعه شهرستان در جهت برنامه ریزی و تعیین اولویت در خصوص برنامه هایی که نیاز به مشارکت مردمی دارند.

۱۰-تهیه جداول اطلاعاتی و نمودارهای نمایشی جهت انعکاس مشارکت مردم در برنامه های بهداشتی.

۱۱- برگزاری کمیته رابطین شهرستان .

۱۲-جمع آوری گزارش و عملکرد مشارکت مردم و انعکاس آن به مرکز بهداشت استان.

۱۳- برگزاری کارگاه ها ی آموزشی جهت پزشک ،کاردان و بهورزو نیزتوجیه و آموزش

نیروهای جدیدالورود

 

 

چگونه می توان داوطلب سلامت شد :

 

کلیه افراد علاقه مند ( مرد و زن ) می توانند به مرکز بهداشتی درمانی محله خود

مراجعه کنند و علاقه مندی خودرا جهت داوطلب سلامت شدن اعلام کنند و پس از تشکیل

پرونده برای آنان، وگذراندن کتابچه مقدماتی در کلاس ها و برنامه های رابطین شرکت

نمایند.

 

وظایف داوطلب سلامت :

۱- به صورت اختیاری و رایگان (فی سبیل الله )و بدون هیچ چشم داشتی با مراکز بهداشتی درمانی همکاری می کنند.

۲- به کمک مربی خود افرادی از محله محل سکونت خود را به عنوان خانوارهای تحت پوشش خود انتخاب می کنند.

۳- در جلسات و کلاس های آموزشی شرکت می نماید.

۴- مطالب آموزش دیده را به خانوارهای تحت پوشش خود منتقل می کند.

۵- به خاطر آشنا بودن با زبان و فرهنگ مردم محله خود در جهت رفع مشکلات بهداشتی و ارتقاء سطح سلامت جامعه تلاش می کند.

۶- با فراگیری و کسب مهارت های عملی و ارتباطی لازم و انتقال آن به خانوارهای تحت پوشش باعث تغییر نگرش و عملکرد مردم و بهبود شرایط زندگی می شوند.

۷- با شرکت در برنامه های توانمند سازی، مهارت های کسب شده را به جوانان و خانوارهای تحت پوشش خود انتقال می دهند.

 

 

رابطین شهری

 

در شهرستان خوانساراز سال ۷۶ این برنامه شروع شده است و اکنون این شهرستان با

۳۲۵۵۳نفر جمعیت شهری دارای ۲مرکز شهری و ۲ پایگاه می باشد که هر سه مرکز تحت

پوشش رابطین هستند و در مجموع این سه مرکز ۵۴/۲۹درصد از جمعیت تحت پوشش

این مراکز تحت پوشش۱۲۱ رابط شهری می باشد. رابطین شهری به صورت یک روز در

هفته در کلاس ها شرکت می نمایند و در دفتر حضور و غیاب، حضور آنان ثبت می گردد

و توسط مربی آنان کتابچه های رابطین به آنان آموزش داده می شود. که نحوۀ آموزش

رابطین به صورت شیوه های نوین آموزشی و نوشتن طرح درس برای هر جلسه آموزشی

می باشد. در پایان هر کتاب تمرین انتقال پیام انجام می گیرد و بعد از آموزش کامل

کتاب، رابطین آموزش های اتقال داده را باید در پرونده خود ثبت نمایند که به چند نفر

و در چه تاریخی آموزش ها ارائه شده است.

 

رابطین روستایی

 

اجرای برنامه رابط روستایی از سال۸۶ در این شهرستان شروع شده و

هم اکنون توسط ۴مرکز روستایی و ۱۳خانه بهداشت، ۹۶رابط روستایی

جذب شده است.

فعالیت های رابطین روستایی همانند رابطین شهری می باشد به جزء اینکه کلاس های آنان هر دو هفته یکبار برگزار می گردد.

 

داوطلبان متخصص :

داوطلبین متخصص در قالب گروه های داوطلبانه به صورت سازماندهی شده، بخشی از تخصص علمی و مهارت های کاربردی خود را از طریق آموزش به داوطلبان سلامت جهت ارتقاء سطح سلامت و زندگی سالم به کار می برند.

 

اهداف کاربردی از اجرای برنامه داوطلبان متخصص:

- ایجاد روابط صمیمانه با سازمان های توسعه برای رفع مشکلات بهداشتی.

- افزایش میزان بهره وری از امکانات و نیروهای تخصصی سازمان ها در جهت رفع مشکلات سلامت.

- استفاده از حمایت های سیاسی و مالی ادارات جهت رفع مشکلات سلامت خود آن اداره.

- حساس کردن سازمان های توسعه نسبت به مشکلات سلامت سازمان خود.

- الگو سازی برای رسیدن به زندگی سالم و مولد.