واحد حسابداری وترخیص

 

  بانک ملی داخلی استانی سرپایی(۱۰% فرانشیز) و بستری رایگان
بانک کشاورزی داخلی استانی سرپایی و بستری رایگان
بانک سپه از استان اصفهان سرپایی و بستری رایگان
بانک تجارت از استان اصفهان سرپایی و بستری رایگان
بانک صادرات سرپایی ۲۰% و بستری رایگان فقط کارکنان استان اصفهان
کمیته امداد سرپایی ۳۰% و بستری ۱۰% فرانشیز
ارتش کمتر از ۶ ساعت ۱۰% و بیشتر از ۶ ساعت فقط هزینه همراه بیمار (داروخانه – ویزیت ۳۰%) بقیه اعمال ۱۰%
تامین اجتماعی سرپایی ۳۰% و بستری ۱۰% فرانشیز
خدمات درمان سرپایی ۳۰% و بستری ۱۰% فرانشیز
اداره برق :بیمه دانا و کارت طلایی رایگان
اداره آب و فاضلاب : بیمه دانا و کارت طلایی رایگان
شرکت نفت و گاز سراسری رایگان – بستری و سرپایی
فولاد مبارکه : بیمه ایران - رایگان