اطلاعیه ها ودعوت نامه ای سال ۹۳

 

 

جلسه بهمن ماه  :  ۹۳/۱۱/۲۸

ساعت    ۸:۳۰

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

لازم به ذکر است در این جلسه آزمون پایانی جلسات سال جاری برگزار خواهد شد.

 

 

 

اصلاحیه دعوت نامه جلسه دی ماه   

 

جلسه دی ماه :   ۹۳/۱۰/۳۰    

ساعت     ۸:۳۰   

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان  ( تاریخ تغییر اطلاعیه و ثبت در سایت ۹۳/۱۰/۲۳)

 

 

 

جلسه دی ماه  :  ۹۳/۱۰/۲۵

ساعت    ۸:۳۰

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

جلسه آذر ماه :   ۹۳/۰۹/۲۵    

ساعت     ۸:۳۰   

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه آبان ماه  :  ۹۳/۸/۲۷

ساعت    ۸:۳۰

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

 

جلسه مهرماه :   ۹۳/۰۷/۲۹    

ساعت     ۸:۳۰   

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه شهریور ماه  :  ۹۳/۶/۲۵

ساعت    ۸:۳۰

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه مردادماه :   ۹۳/۰۵/۲۸    

ساعت     ۸:۳۰   

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه تیرماه  :  ۹۳/۴/۳۱

ساعت    ۸:۳۰

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه خرداد :   ۹۳/۰۳/۲۹    

ساعت     ۸:۳۰   

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

 

جلسه اردیبهشت ماه :  ۹۳/۲/۲۵

ساعت    ۸:۳۰

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان

 

 

جلسه فروردین :   ۹۳/۰۱/۲۸    

ساعت     ۸:۳۰   

مکان  : سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان