فعالیتهای آموزشی رابطین سلامت ادارات

 

 

فایل آموزشی :

            تجمع نیترات در سبزیجات  ( دریافت فایل به صورت pdf)    

             ارسال شده توسط رابط محترم مدیریت جهاد کشاورزی

 

برد آموزش بهداشت  ادارات :

    کمیته امداد امام خمینی (ره)

    آموزشکده پردیس جهاد کشاورزی 

    شهرداری

    نیروی انتظامی

    آموزش پرورش

    فنی حرفه ای

    راه و شهرسازی