مجموعه مطالب سال ۹۳

 

اسفند                       تغذیه در دوران بلوغ

 

بهمن                         سرطانهای شایع

 

دی                           نگهداری مواد غذایی

 

آذر                              طراحی محیط کار

 

آبان                       به دلیل حجم بالای فایلهای ویدئویی ارائه شده درجلسه و عدم امکام آپلود برای دریافت فایلها به مسئول آموزش سلامت شهرستان مراجعه شود.

 

مهر                       ارتباط موثر

                             ارائه مهمترین علت مرگ ومیر شهرستان

 

شهریور                استانداردهای مواد آرایشی بهداشتی

 

مرداد                  نحوه اسکرین تکامل کودکان

 

تیر                     سوانح وحوادث بخش اول               بخش دوم

 

خرداد                آموزش ، پیشگیری وکنترل بیماری وبا

 

اردیبهشت          یرنامه ریزی فردی جهت خود مراقبتی     فایل ۱    فایل ۲

 

فروردین             کمردردهای شغلی وپیشگیری از آن