previous pauseresume next

مسابقه .... مسابقه ..... پیامک کنید جایزه بگیرید

توقیف ۸۶ کیلوگرم گوشت قرمز مشکوک به فساد

بازرسین بهداشت محیط شبکه طی بازرسی های مورخ ۱ و۲دی ماه از مراکز طبخ مواد غذیی شهرستان و مشاهده ۸۶ کیلوگرم گوشت قرمز مشکوک به فساد نسبت به توقیف و جمع آوری این اقلام اقدام نموده و در راستای اجرای ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی از طریق هماهنگی با مدیریت دامپزشکی شهرستان و نظریه کارشناسان آن شبکه محموله مذکور در تاریخ ۹۵/۱۰/۲ به منظور معدوم سازی در اختیار شبکه دامپزشکی قرار داده شد/.

جلوگیری از تبلیغات مواد دخانی در واحدهای صنفی

در راستای اجرای دستور رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان ونیز مطابق ماده۳ قانون جامع کنترل ومبارزه با دخانیات،کارشناسان بهداشت محیط شبکه از تاریخ ۹۵/۹/۲۸ اقدام به بازرسی و جمع آوری تبلیغات دخانی از واحدهای صنفی نموده اند وکماکان این طرح ادامه دارد/.

تغذیه

کارگاه اختلالات شایع دوران یائسگی ویژه بهورزان

با پیگیری واحد بهداشت خانواده و همکاری آموزشگاه بهورزی ،کارگاه اختلالات شایع دوران یائسگی ویژه بهورزان مراکز در تاریخ ۹۵/۹/۳۰ در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان برگزار شد.

کارگاه آموزشی آزمایشات دوران بارداری ویژه بهورزان

روز سه شنبه مورخ ۹۵/۹/۲۳کارگاه آموزشی باعنوان آزمایشات دوران بارداری با حضوربهورزان شهرستان درسالن اجتماعات مرکزبهداشت توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد مادران )برگزارشد .

اهدا تخت بیماربه خیریه

چندین تخت بیمار مستعمل در تاریخ ۹۵/۹/۲۲توسط شبکه بهداشت و درمان به خیریه متوسلین به چهارده معصوم (ع) اهدا گردید.

کارگاه آموزشی ازدواج سالم در جوانان ویژه مراقبین سلامت شهر و روستا

کارگاه آموزشی ازدواج سالم در جوانان ویژه مراقبین سلامت شهر و روستا روز یکشنبه مورخ۹۵/۹/۲۱ توسط واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد . در این کارگاه کارشناسان مسئول مشاوره قبل از ازدواج شبکه اهداف کارگاه را تشریح نمودند./

برگزاری همایش آموزشی جامعه ایمن برای کلیه مدیران ونمایندگان ادارات شهرستان

بامشارکت فرمانداری، شبکه بهداشت و درمان واداره تعاون و باحضوررئیس اداره بازرسی کار استان روز یکشنبه مورخ ۹۵/۹/۲۱ همایش آموزشی جامعه ایمن برای کلیه مدیران ونمایندگان ادارات شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار گردید.

برگزاری پنجمین و آخرین روزفلوشیپ مدیریتی کارشناسان مسئول مراکزبهداشت شبکه های خوانسار، گلپایگان،چادگان

پنجمین و آخرین روز فلوشیپ مدیریتی کارشناسان مسئول مراکزبهداشت شبکه های گلپایگان،چادگان وخوانسار باارائه مباحث اصلاحات نظام سلامت،بهداشت محیط،پزشک خانواده ومدیریت بلایا توسط کارشناسان محترم استان روز شنبه مورخ۹۵/۹/۲۰درسالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خوانسار RSS