previous pauseresume next

یازدهمین جلسه آموزشی رابطین

روز سه شنبه ۹۳/۱۱/۲۸ یازدهمین جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات شهرستان با همکاری واحدهای آموزش سلامت و مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان با موضوع« سرطان های شایع» ،برگزار شد؛در پایان جلسه آزمون نهایی جلسات سال ۹۳ برگزار شد .

رابطین محترم  می توانند مطالب مربوط به این جلسه را از اینجا دریافت کنند.

معدوم سازی مواد ضبظ شده

در اجرای  دستور مقام قضایی در خصوص معدوم سازی مواد ضبظ شده در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰ مقدار ۶۵۰ کیلو گرم مواد غذای فاسد و تاریخ گذشته ، ۱۱۰۰۰ عدد انواع ظروف پلیمری غیر قابل مصرف ، ۱۰۵۰ عدد از انواع تبلیغات سیگار و ۳۰۰۰ پاکت سیگار غیر مجاز توسط واحد بهداشت محیط این شبکه معدوم ( سوزانده) شد.

برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب

مراسم بزرگداشت روز جهانی داوطلب همزمان با جشنهای ایام الله دهه فجر ، به همت واحد توسعه شبکه و ارتقا ءسلامت شبکه بهداشت ودرمان خوانسار در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۱  و با حضور رابطین محترم بهداشتی کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در سالن اجتماعات مرکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی برگزار شد.

مانور آزمایشی اطفاء حریق

بمنظور سنجش  سرعت عمل و آمادگی پرسنل بیمارستان فاطمیه (س) شهرستان خوانسار در هنگام بروز حریق مانور اطفاء حریق در ساعت ۹:۳۰ مورخه ۹۳/۱۱/۲۱ در بخش CCU اجرا شد . سپس نتیجه ارزیابی بعمل آمده در خصوص کار کرد وسایل و تجهیزات اطفاء حریق ، عملکرد پرسنل و نقاط ضعف موجود در سالن اجتماعات بیمارستان مورد بحث و برسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت ارتقاء سرعت عمل پرسنل در این خصوص مطرح گردید.

کمیته اعتبار بخشی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰ و در آستانه اعتبار سنجی بیمارستان ، سیزدهمین کمیته اعتبار بخشی در سالن اجتماعات بیمارستان با حضور کلیه اعضاء برگزار شد .شرح وظایف واحد های مختلف و پروتکل اعتبار سنجی مجددا" مرور شد و مقرر شد کلیه بخشها وواحدها که مورد اعتبار سنجی آزمایشی قرار گرفته اند جهت بررسی خط مشی ها و بهبود کیفیت واحد های خو دقت نظر بیشتری بعمل آورند.

کمیته مرگ و میر و مدیریت خطا و خطر

در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۳ یازدهمین جلسه مدیریت خطا و خطر و مرگ و میر در بیمارستان با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پنج مورد پرونده مطرح گردیدو تصمیمات لازم جهت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی اتخاذ شد . در این جلسه متخصصین محترم داخلی و قلب و عروق به بیان دیدگاه های خود جهت ارتقاء خدمات درمان دربخشهای مختلف بیمارستان پرداختند.

مانور بحران

پیرو مصوبه محرمانه کمیته بحران در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ مانور آمادگی با بحران ،مواجه با حجم زیادی بیمار تصادفی با هماهنگی یکی از مدارس شهرستان در بیمارستان برگزار و طبق چارت بحران ، هر کدام از اعضاء تیم بحران توسط فرمانده عملیات مورد ارزیابی عملکردی قرار گرفتند.سپس مانور دور میزی و جمع بندی و بررسی نواقص مانور بحران با حضور اعضاء کمیته بحران و تیم بحران در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد.

معارفه مسئول جدید امور دارویی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۳ در جلسه ای باحضور رئیس محترم بیمارستان،مدیر محترم بیمارستان، مدیر محترم پرستاری و مسئولین بخشهای بالینی سرکار خانم دکتر نوشین نیکپور بعنوان مسئول جدید امور دارویی شهرستان معرفی گردید . همچنین آقای محمد آقابابایی به عنوان مسئول جدید داروخانه و آقای عبداله مظاهری به عنوان مسئول انبار دارویی بیمارستان منصوب شدند.در این جلسه ازخدمات مسئول سابق امور دارویی و مسئول سابق داروخانه تقدیر بعمل آمد.

تعمیر و باز سازی بخش CCU

با توجه به ابلاغ فاز دوم اعتبارات هتلینگ در قالب برنامه تحول نظام سلامت بازسازی CCU بیمارستان از تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸ شروع شد. این طرح جهت ارتقاء خدمات رسانی به بیماران CCU  و افزایش ر ضایتمندی بیماران این بخش و رفع مشکلات عمده ساختمانی و تاسیساتی و فیزیکی و استاندارد سازی فضای درمانی در راستای ارتقاء کیفیت هتلینگ و رعایت منشور حقوق بیمار اجرایی خواهد شد.

معارفه مسئول امور عمومی بیمارستان

در تاریخ ۹۳/۱۱/۸ جلسه معارفه مسئول امور عمومی بیمارستان در سالن اجتماعات بیمارستان برگزارشد. در این جلسه که با حضور  ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان ،ریاست و مدیریت  محترم بیمارستان و باحضور کلیه مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان بر گزار گردید،آقای حسین ریاحی به عنوان مسئول امور عمومی بیمارستان معرفی و شرح وظایف و مسئولیتهای امور عمومی به ایشان ابلاغ شد، در پایان نیز مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان راهکارهایی جهت ارتقاء خدمات ارائه نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خوانسار RSS