previous pauseresume next

مانور آزمایشی اطفاء حریق

بمنظور سنجش  سرعت عمل و آمادگی پرسنل بیمارستان فاطمیه (س) شهرستان خوانسار در هنگام بروز حریق مانور اطفاء حریق در ساعت ۹:۳۰ مورخه ۹۳/۱۱/۲۱ در بخش CCU اجرا شد . سپس نتیجه ارزیابی بعمل آمده در خصوص کار کرد وسایل و تجهیزات اطفاء حریق ، عملکرد پرسنل و نقاط ضعف موجود در سالن اجتماعات بیمارستان مورد بحث و برسی قرار گرفت و راهکارهایی جهت ارتقاء سرعت عمل پرسنل در این خصوص مطرح گردید.

کمیته اعتبار بخشی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰ و در آستانه اعتبار سنجی بیمارستان ، سیزدهمین کمیته اعتبار بخشی در سالن اجتماعات بیمارستان با حضور کلیه اعضاء برگزار شد .شرح وظایف واحد های مختلف و پروتکل اعتبار سنجی مجددا" مرور شد و مقرر شد کلیه بخشها وواحدها که مورد اعتبار سنجی آزمایشی قرار گرفته اند جهت بررسی خط مشی ها و بهبود کیفیت واحد های خو دقت نظر بیشتری بعمل آورند.

کمیته مرگ و میر و مدیریت خطا و خطر

در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۳ یازدهمین جلسه مدیریت خطا و خطر و مرگ و میر در بیمارستان با حضور کلیه اعضاء تشکیل و پنج مورد پرونده مطرح گردیدو تصمیمات لازم جهت ارتقاء کیفیت خدمات درمانی اتخاذ شد . در این جلسه متخصصین محترم داخلی و قلب و عروق به بیان دیدگاه های خود جهت ارتقاء خدمات درمان دربخشهای مختلف بیمارستان پرداختند.

مانور بحران

پیرو مصوبه محرمانه کمیته بحران در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۴ مانور آمادگی با بحران ،مواجه با حجم زیادی بیمار تصادفی با هماهنگی یکی از مدارس شهرستان در بیمارستان برگزار و طبق چارت بحران ، هر کدام از اعضاء تیم بحران توسط فرمانده عملیات مورد ارزیابی عملکردی قرار گرفتند.سپس مانور دور میزی و جمع بندی و بررسی نواقص مانور بحران با حضور اعضاء کمیته بحران و تیم بحران در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد.

معارفه مسئول جدید امور دارویی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۳ در جلسه ای باحضور رئیس محترم بیمارستان،مدیر محترم بیمارستان، مدیر محترم پرستاری و مسئولین بخشهای بالینی سرکار خانم دکتر نوشین نیکپور بعنوان مسئول جدید امور دارویی شهرستان معرفی گردید . همچنین آقای محمد آقابابایی به عنوان مسئول جدید داروخانه و آقای عبداله مظاهری به عنوان مسئول انبار دارویی بیمارستان منصوب شدند.در این جلسه ازخدمات مسئول سابق امور دارویی و مسئول سابق داروخانه تقدیر بعمل آمد.

تعمیر و باز سازی بخش CCU

با توجه به ابلاغ فاز دوم اعتبارات هتلینگ در قالب برنامه تحول نظام سلامت بازسازی CCU بیمارستان از تاریخ ۹۳/۱۰/۲۸ شروع شد. این طرح جهت ارتقاء خدمات رسانی به بیماران CCU  و افزایش ر ضایتمندی بیماران این بخش و رفع مشکلات عمده ساختمانی و تاسیساتی و فیزیکی و استاندارد سازی فضای درمانی در راستای ارتقاء کیفیت هتلینگ و رعایت منشور حقوق بیمار اجرایی خواهد شد.

معارفه مسئول امور عمومی بیمارستان

در تاریخ ۹۳/۱۱/۸ جلسه معارفه مسئول امور عمومی بیمارستان در سالن اجتماعات بیمارستان برگزارشد. در این جلسه که با حضور  ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان ،ریاست و مدیریت  محترم بیمارستان و باحضور کلیه مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان بر گزار گردید،آقای حسین ریاحی به عنوان مسئول امور عمومی بیمارستان معرفی و شرح وظایف و مسئولیتهای امور عمومی به ایشان ابلاغ شد، در پایان نیز مسئولین بخشها و واحدهای بیمارستان راهکارهایی جهت ارتقاء خدمات ارائه نمودند.

برگزاری کارگاه بیماریهای شایع در مردان

کارگاه بیماریهای شایع در مردان  ویژه پزشکان-کاردان وکارشناس مامایی-کاردان وکارشناس بهداشت محیط-کاردان وکارشناس بهداشت حرفه ای در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۳ در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار برگزار شد.

اطلاعیه جذب نیروی انسانی

جلسه آموزشی نگهداری مواد غذایی

در تاریخ ۹۳/۱۱/۱۱ با همکاری واحدهای آموزش سلامت و معاونت غذا و داروشبکه بهداشت ، جلسه آموزشی نگهداری مواد غذایی جهت پرسنل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار شد .

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خوانسار RSS