previous pauseresume next

برگزاری کارگاه دیابت در سالمندی

کارگاه دیابت در دوره سالمندی جهت کاردانهای بهداشت خانواده وماماها در سالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوانسار در تاریخ ۱۹/۸/۹۳ برگزار گردید.

کارگاه آموزشی بکارگیری راهبرد جلب حمایت همه جانبه

در تاریخ ۹۳/۸/۲۱ ، کارگاه آموزشی بکارگیری راهبرد جلب حمایت همه جانبه جهت بهورزان شهرستان خوانسار برگزار شد . کارگاه مذکور با باز آموزی مبحث « ارتباط و ارتباطات برای سلامت » توسط  آموزشگاه بهورزی آغاز شد و سپس مباحث ذیل در خصوص « بکارگیری راهبرد جلب حمایت همه جانبه » توسط واحد آموزش سلامت ارائه گردید.

جلسه آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای غذایی وآشامیدنی

جلسه آموزشی مسئولین فنی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی شهرستان خوانسار در تاریخ ۹۳/۸/۱۸ در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار گردید. در این جلسه موضوع آموزشی«عسل» توسط گروهی از مسئولین فنی ارائه گردید.

کمیته تحول نظام سلامت (سیاست گذاری و برنامه ریزی)

در تاریخ ۹۳/۸/۱۴ کمیته تحول نظام سلامت (سیاست گذاری و برنامه ریزی) با حضور مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان و ریاست محترم بیمارستان و مدیر محترم بیمارستان  و مسئول امور مالی و و اعضاء کمیته در اتاق رئیس بیمارستان برگزار گردید. در این کمیته  ارزیابی عملکرد تحول نظام سلامت  مالی و هزینه کرد اعتبارات در راستای اجرای برنامه و همچنین اطمینان از هزینه کرد اقدامات انجام شده در سقف اعتبارات پیش بینی شده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه آموزشی رویکردها و سیاست های باروری سالم

روزچهارشنبه  مورخ۷/۸/۹۳ جلسه آموزشی باعنوان  رویکردها و سیاست های باروری سالم درسالن اجتماعات شبکه بهداشت  توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد باروری سالم) برگزارشد . برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

جلسه آموزشی ایدز دربارداری

روزچهارشنبه ۷/۸/۹۳ جلسه آموزشی باعنوان ایدزدربارداری درسالن اجتماعات شبکه بهداشت  توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد مادران) برگزارشد . برای دریافت فایل اینجا را کلیک کنید.

اطلاعیه

به اطلاع همشهریان عزیز می رساند،مراقبت های دوره سالمندی و آموزش جهت سالمندان (افراد بالای ۶۰ سال ) در کلیه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی ذیل انجام می شود.

برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی spss

به مناسبت روز آمار ، کارگاه آموزش مقدماتی spss ویژه کارشناسان ستاد در تاریخ ۹۳/۸/۱ برگزار گردید.

جلسه آموزشی رویکردها و سیاست های باروری سالم

روزچهارشنبه  مورخ ۹۳/۷/۲۳ جلسه آموزشی باعنوان  رویکردها و سیاست های باروری سالم درسالن اجتماعات شبکه بهداشت  توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد باروری سالم)  باحضور بهورزان شهرستان برگزارگردید .

جلسه آموزشی ایدز دربارداری

روزچهارشنبه ۹۳/۷/۲۳جلسه آموزشی باعنوان ایدزدربارداری درسالن اجتماعات شبکه بهداشت  توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد مادران) برگزارشد .

این جلسه باحضوربهورزان وکاردان های بهداشت خانواده شهرستان برگزارگردید.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خوانسار RSS