previous pauseresume next

برگزاری جلسه ماهیانه پزشکان مسئول مراکز بهداشتی درمانی

جلسه ماهیانه پزشکان مسئول مراکز بهداشتی درمانی  در تاریخ ۹۳/۳/۱۹ برگزار شد.

بازدید وزارتخانه ای بررسی هتلینگ بیمارستان

عصر روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه ارزیابان وزارتخانه ای بررسی هتلینگ بیمارستان از وضعیت هتلینگ بیمارستان بازدید نمودند، در این بازدید برخی نواقص و مشکلات اجرای طرح توسط ریاست بیمارستان منتقل گردید.

بازدید سرزده ریاست محترم دانشگاه از بیمارستان

روز چهارشنبه ۷ خرداد ماه رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جناب آقای دکتر اصغری به صورت سرزده از بیمارستان فاطمیه (س) خوانسار در خصوص چگونگی اجرای طرح تحول نظام سلامت بازدید نمودند . در این بازدید با بررسی پرونده بیماران ترخیصی از اجرای کامل برنامه تحول نظام سلامت و برخورداری بیماران از یارانه سلامت اطمینان حاصل کردند.

کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول نظام سلامت

روز دوشنبه ۵ خرداد ماه تحول نظام سلامت با حضور رئیس ،مدیر،مترون،مسئولین بخشهاو سوپروایزرها تشکیل شدو ضمن بررسی روند پیشرفت برنامه مذکور، سیاست ها و روشهای اجراییبرنامه تحو ل نظام سلامت تدوین گردید.

کمیته بیمارستانی طرح تحول نظام سلامت

روز دوشنبه ۱۲ خرداد ماه کمیته سیاست گذاری و برنامه ریزی تحول نظام سلامت منطبق بر کمیته مدیریت اجرایی با حضور تیم مدیریت اجرایی و مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان و رئیس محترم بیمارستان و سایر اعضاء برگزار گردید.

اطلاعیه مناقصه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان درنظر دارد  قرارداد واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی ومکانیکی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار را ازطریق مناقصه به یکی از متقاضیان حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. در صورت تمایل متقاضیان محترم  می توانند از تاریخ ۹۳/۳/۷  لغایت ۹۳/۳/۱۳ جهت اخذ شرایط مناقصه به واحد امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار واقع در بلوار آیت ا.. علوی ،جنب اداره گاز مراجعه نمایند.

کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و امدادرسانی دربلایا و حوادث غیرمترقبه

درتاریخ ۳۱/۲/۹۳ کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و امدادرسانی دربلایا و حوادث غیرمترقبه جهت کاردانهای ناظر مدارس ،  کاردانهای بهداشت خانواده و بهورزان ، با همت کارشناس مسئول بهداشت مدارس درمحل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید که درطی آن کارشناس آموزش مرکز فوریت های پزشکی مطالب مفید و کا ربردی دراین زمینه ارائه نمودند.

کارگاه آموزشی آشنایی با پرونده الکترونیک سلامت

کارگاه آموزشی آشنایی با پرونده الکترونیک سلامت جهت کاردانهای ناظر مدارس و بهداشت خانواده ، کاردانهای مبارزه با بیماریها وبهورزان  کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهرستان درتاریخ ۳۱/۲/۹۳  درسالن اجتماعات مرکزبهداشت شهرستان برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار

درتاریخ ۲۷/۲/۹۳روز شنبه راس ساعت ۱۴،جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار با محوریت شبکه بهداشت و درمان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان باحضور امام جمعه محترم ،فرماندار محترم،شهردار محترم ،شورای اسلامی شهر و مسئولین محترم کلیه ادارات شهرستان برگزار گردید.

برگزاری نمایشگاه پیشگبری از اعتیاد مرکز بهداشتی درمانی روستایی خم پیچ

به مناسبت فرا رسیدن هفته سلامت ، و به منظور پیشگیری از اعتیاد و آشنایی با مواد مخدردر تاریخ  ۹۳/۲/۹  الی ۹۳/۲/۱۲ نمایشگاهی در محل حسینیه حضرت ابوالفضل روستای خم پیچ با همکاری پایگاه مقاومت بسیج شهید باهنر روستا برگزار شد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان خوانسار RSS