ارائه خدمات رایگان دندان پزشکی به دانش آموزان مقطع ابتدایی

درتاریخ ۳۰ و۳۱فروردین ماه جاری تیم دندانپزشکی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به سرپرستی آقای دکتر فرزانه خو (استاد دانشکده دندانپزشکی)و آقای دکتراخوان،باهماهنگی شبکه بهداشت و درمان و آموزش وپرورش شهرستان با استقرار ۲۰دستگاه یونیت و۲۲ دندانپزشک در مدیریت آموزش و پرورش اقدام به معاینه دهان و دندان و ارائه لیستی از درمان مورد نیاز برای دانش آموز ( ارجاع) ازجمله :فیشورسیلانت ( مهر و موم شیارهای عمیق مستعد پوسیدگی)،جرمگیری،ترمیم ( آمالگام و کامپوزیت)،کشیدن دندانهای معیوب،وارنیش تراپی ( یک نوع فلوراید تراپی که هر ۶ ماه یکبار برای پیشگیری از پوسیدگی روی دندانها مالیده میشود.)، SSC(اس،اس،کرآن): نصب تاج فلزی برای دندانهای به شدت تخریب شده و ترمیم شده ،PRR: ترمیم دندانهای با شدت پوسیدگی کم با مواد فیشور سیلانت ،گرفتن گرافی(عکس) دندانها و...دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان نمودند.دراین طرح حدود۲۰۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی از مزایای رایگان طرح استفاده نمودند./