جلسه آموزشی اختلالات جنسی در زوجین

جلسه آموزشی با موضوع اختلالات جنسی در زوجین و ارتباط این موضوع با بحث طلاق روز شنبه مورخ ۹۷/۵/۲۷ با حضور روانپزشک وفلوشیپ اختلالات جنسی، آقای دکتر حسن زاده جهت پزشکان مراکز،ماماها و پرسنل ستادی در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید./