کارگاه آموزشی ویژه پزشکان وماماها

کارگاه آموزشی ویژه پزشکان وماماها با موضوعات بیماریهای منتقله از راه آمیزش – بیماریهای پستان وپیشگیری از سرطان سرویکس وپستان در تاریخ ۱۰/۲/۹۷ توسط واحد سلامت خانواده وجمعیت (بصورت وبینار ) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.

اهداف کارگاه : آشنایی فراگیران با بیماریهای منتقله از راه آمیزش ودرمان آن

–آشنایی با علائم خطر سرطان سرویکس وتشخیص وپیشگیری از سرطان سرویکس

-بیماریهای خوش خیم وبدخیم پستان