رادیولوژی

 

بیمارستان فاطمیه دارای دو بخش رادیولوژی با تجهیزات کامل می باشد :

 

 

بخش رادیولوژی از دو قسمت رادیولوژی مرکزی و رادیولوژی اورژانس تشکیل گردیده است و در حال حاضر با بهره مندی از حضور دو متخصص رادیولوژی بصورت پاره وقت خدمات تخصصی و بطور تمام  وقت خدمات عمومی رادیولوژی به بیماران ارائه می گردد .این بخش نیز با همت خیرین بزگوار و مساعدت دانشگاه علوم پزشکی از سال ۱۳۸۵ به تجهیزات جدید و مدرن به شرح ذیل مجهز گردیده است:

 

 

 

۱-  دستگاه سونوگرافی داپلر مدل MEGAS ( اهدایی خیرین محترم )

 

 

 

۲-  دستگاه رادیولوژی پیکر ( اهدایی خیرین محترم )

 

 

 

۳-  دستگاه بوکی استند پارس پاد( اهدایی خیرین محترم )

 

 

 

۴-  دستگاه رادیولوژی پرتابل SHIMADZU (دانشگاه علوم پزشکی)

 

تجهیز دستگاه فلوروسکوپی  به سیستم RIMATO (ریموت) جهت انجام گرافی های رنگی(دانشگاه علوم پزشکی

 

 

رادیولوژی اورژانس به صورت ۲۴ ساعته فعال می باشد . همچنین یک دستگاه پرتابل شیمادوز نیز جهت بیماران می باشد.

واحد سونوگرافی بیمارستان نیز در بخش رادیولوژی درمانگاه قراردارد دستگاه سونوگرافی کالرداپلر می باشد . همچنین یک دستگاه سونوگرافی جهت سونوگرافیهای اورژانس زنان در بخش زايشگاه وجود دارد .