روابط عمومی

 

    اخبار مرکز بهداشت

 

    اخبار بیمارستان

 

   پایگاه خبری - اطلاع رسانی وب دا

 

    سهمیه زائر سرای مشهد

 

  سهمیه ویلاهای چادگان

 

  تفاهم نامه همکاری در سال ۱۳۹۲

 

  شرایط ثبت نام بیمه تکمیلی در سال ۹۲

 

   تعهدات بیمه تکمیلی در سال ۹۲ (به صورت pdf)

  

   دریافت فرم ثبت نام بیمه تکمیلی ۹۲ (به صورت pdf)