نمونه سوالات کارگاههای سال ۹۴

سوالات مرداد ماه

 

سوالات  مهارت فرزند پروری

 

۱.      کداام یک از اصول تربیت سازنده فرزند نمی باشد.

الف) مشاهده ونظارت                   ب)مدیریت رفتار نا مطلوب

      ج)تشویق رفتار نا مطلوب               د)تنبیه کودک

۲.مدیریت رفتار نا مطلوب یعنی:

الف) استفاده از زمان خلوت                  ب)وضع قوانین واضح واساسی

ج)تشویق رفتارهای منا سب کودک           د)موارد الف وب

 

 

.................................................................................

 

سوالات  جلسه تیر ماه (شیوه زندگی در میانسالی)

 

۱-میزان دریافت روزانه آب درزنان میانسال چقدر است

الف)۴-۶لیوان          ب)۶-۸لیوان            ج)۸-۱۰لیوان         د)بر حسب نیاز روزانه بد ن

۲-کدام گزینه در مورد دوره میانسالی صحیح است.

الف)۳۱-۴۵سال       ب)۴۶-۶۰سال        ج)۶۱-۷۵سال         د)مورد الف وب

۳- اولین سرطان شایع در ایران کدام است

الف)معده             ب)پستان               ج)پروستات             د)پوست 

۴)کدام مورد در پیشگیری از پوکی استخوان نقش مهمتری دارد

الف)ورزش منظم         ب)استفاده از مکمل های مناسب          ج)افزایش تراکم استخوان با تغذیه مناسب      

 

 

 

 

.............................

 

 

فروردین

 خود کشی وافسردگی

 

۱.) کدام یک جزء علائم مرتبط با خود کشی نمی باشد  الف) جنس           ب)سن        ج)تحصیلات        د)مهاجرت

دلایل میزان بیشتر افسردگی در زنان چیست؟.(۲

۳)  سه مورد از مشخصات افراد مبتلا به افسردگی دو قطبی را نام ببرید

سه مورداز راهکار های پیشگیری از افسردگی کدام است .