اخبار مرکز بهداشت

برگزاری کارگاه آموزش مقدماتی spss

به مناسبت روز آمار ، کارگاه آموزش مقدماتی spss ویژه کارشناسان ستاد در تاریخ ۹۳/۸/۱ برگزار گردید.

جلسه آموزشی رویکردها و سیاست های باروری سالم

روزچهارشنبه  مورخ ۹۳/۷/۲۳ جلسه آموزشی باعنوان  رویکردها و سیاست های باروری سالم درسالن اجتماعات شبکه بهداشت  توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد باروری سالم)  باحضور بهورزان شهرستان برگزارگردید .

جلسه آموزشی ایدز دربارداری

روزچهارشنبه ۹۳/۷/۲۳جلسه آموزشی باعنوان ایدزدربارداری درسالن اجتماعات شبکه بهداشت  توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت (واحد مادران) برگزارشد .

این جلسه باحضوربهورزان وکاردان های بهداشت خانواده شهرستان برگزارگردید.

هفتمین جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات

هفتمین جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات شهرستان  در سال۹۳، با همکاری واحدهای آموزش سلامت و بهداشت روان صبح روز سه شنبه ۲۹/۷/۹۳ در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان تشکیل شد . در این جلسه ، مطالب آموزشی در خصوص «مهارت های برقراری ارتباط مؤثر » به رابطین محترم سلامت ادارات ارائه گردید . محتوای آموزشی و نمونه سؤالات مربوط به جلسه ی فوق در لینک رابطین سلامت ادارات شهرستان قابل دسترسی می باشد .

مراسم تکریم ومعارفه معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان

مراسم تکریم ومعارفه معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوانسار با حضور مدیریت محترم شبکه،اعضا خیریه سلامت وهمکاران در تاریخ ۹۳/۷/۲۶ در  محل سالن اجتماعات شبکه برگزار شد.در این مراسم از خدمات و زحمات آقای مهندس اورعی معاون بهداشتی سابق شبکه تجلیل گردید.

برگزاری جشنواره فرهنگی – ورزشی بمناسبت هفته کودک

به مناسبت هفته کودک ، جشنواره فرهنگی –ورزشی ویژه کودکان ۵-۲ سال در تاریخ ۹۳/۷/۲۴ توسط اداره ورزش و جوانان و با همکاری شبکه بهداشت و درمان در محل سالن دارالفنون برگزار گردید.

کارگاه آموزشی ویژه پرسنل انتظامات شبکه های بهداشت غرب استان

کارگاه آموزشی ویژه پرسنل انتظامات شبکه های بهداشت غرب استان (چادگان ، فریدونشهر ، فریدن ، گلپایگان ، بوئین و میاندشت  و خوانسار) در تاریخ ۹۳/۷/۱۷ با حضور حدوداً ۶۰ نفر از پرسنل و مسئولین حراست شبکه های بهداشت مذکور در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان شهرستان خوانسار برگزار گردید. در این کارگاه مبحث آسیبهای اجتماعی ناشی از فضای مجازی توسط مدرس حراست کل استان و مبانی و روشهای تئوری و عملی اطفاء حریق توسط مسئول حراست شبکه بهداشت خوانسار برای شرکت کنندگان تبیین گردید.

هفته ملی کودک ۱۴ تا ۲۰ مهر ماه

  شعار هفته ملی کودک : سلام! من کودک هستم.

 

کودکان مهمترین سرمایه های ملی هر جامعه ای هستند و آینده هر ملتی در دست آنها است. ارتقای همه جانبه سطح سلامت وتکامل کودکان هدف کلی برنامه کودکان  می باشد که با افزایش آگاهی ،نگرش و عملکرد آحاد جامعه نسبت به رشد وتکامل همه جانبه کودکان می توان به این هدف رسید.

جلسه آموزشی مسئولین فنی واحدهای غذایی

جلسه آموزشی ویژه مسئولین فنی واحدهای تولید و بسته بندی مواد غذایی شهرستان خوانسار در تاریخ ۹۳/۷/۱۰ در محل سالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزار گردید. در این جلسه موضوعات آموزشی « قلب» توسط کارشناس مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت و « گوشت و فرآورده های گوشتی» توسط گروهی از مسئولین فنی ارائه گردید.

برگزاری جلسه آموزشی بمناسبت هفته سالمند

جلسه آموزشی تحرک در سالمندان با همکاری کمیته امداد شهرستان خوانسار در سالن اجتماعات  آن اداره جهت بیش از ۵۰ نفر از سالمندان تحت پوشش ان اداره  توسط سر کار خانم لکی روز سه شنبه مورخه  ۹۳/۷/۹ برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مرکز بهداشت