اخبار مرکز بهداشت

اطلاعیه مناقصه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان درنظر دارد  قرارداد واگذاری امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی ومکانیکی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار را ازطریق مناقصه به یکی از متقاضیان حقوقی واجد شرایط واگذارنماید. در صورت تمایل متقاضیان محترم  می توانند از تاریخ ۹۳/۳/۷  لغایت ۹۳/۳/۱۳ جهت اخذ شرایط مناقصه به واحد امور عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار واقع در بلوار آیت ا.. علوی ،جنب اداره گاز مراجعه نمایند.

کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و امدادرسانی دربلایا و حوادث غیرمترقبه

درتاریخ ۳۱/۲/۹۳ کارگاه آموزشی کمکهای اولیه و امدادرسانی دربلایا و حوادث غیرمترقبه جهت کاردانهای ناظر مدارس ،  کاردانهای بهداشت خانواده و بهورزان ، با همت کارشناس مسئول بهداشت مدارس درمحل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید که درطی آن کارشناس آموزش مرکز فوریت های پزشکی مطالب مفید و کا ربردی دراین زمینه ارائه نمودند.

کارگاه آموزشی آشنایی با پرونده الکترونیک سلامت

کارگاه آموزشی آشنایی با پرونده الکترونیک سلامت جهت کاردانهای ناظر مدارس و بهداشت خانواده ، کاردانهای مبارزه با بیماریها وبهورزان  کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهرستان درتاریخ ۳۱/۲/۹۳  درسالن اجتماعات مرکزبهداشت شهرستان برگزار گردید.

برگزاری جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار

درتاریخ ۲۷/۲/۹۳روز شنبه راس ساعت ۱۴،جلسه شورای اداری شهرستان خوانسار با محوریت شبکه بهداشت و درمان در سالن اجتماعات شبکه بهداشت و درمان باحضور امام جمعه محترم ،فرماندار محترم،شهردار محترم ،شورای اسلامی شهر و مسئولین محترم کلیه ادارات شهرستان برگزار گردید.

برگزاری جلسه هفته سلامت

 

درتاریخ ۲۶/۱/۹۳اولین جلسه هفته سلامت با حضور معاون محترم بهداشتی ،مسئول روابط عمومی و نماینده ادارات شهرستان در اتاق معاون محترم بهداشتی برگزار گردید.در این جلسه اهمیت هفته سلامت و همچنین هماهنگی های برون بخشی با ادارات شهرستان مطرح و مصوب گردید.

جلسه اسفندماه رابطین سلامت ادارات

روز سه شنبه ۲۰/۱۲/۹۲ دوازدهمین جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات شهرستان با موضوع « پسماندهای پزشکی » با همکاری واحد های آموزش سلامت و بهداشت محیط در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان تشکیل شد .

کشف و توقیف عسل تقلبی

بر اساس اطلاع رسانی کلانتری مرکزی شهرستان خوانسار در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶  یک دستگاه نیسان وارد شده به شهر خوانسار  حاوی دو و نیم تن عسل ، توسط بازرسین بهداشت محیط این شبکه بازدید شد .که ضمن نمونه برداری از عسلهای مکشوفه مراتب به منظور انجام مراحل قانونی به مقام محترم قضایی ارجاع داده شد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مرکز بهداشت