اخبار مرکز بهداشت

برگزاری جلسه هفته سلامت

 

درتاریخ ۲۶/۱/۹۳اولین جلسه هفته سلامت با حضور معاون محترم بهداشتی ،مسئول روابط عمومی و نماینده ادارات شهرستان در اتاق معاون محترم بهداشتی برگزار گردید.در این جلسه اهمیت هفته سلامت و همچنین هماهنگی های برون بخشی با ادارات شهرستان مطرح و مصوب گردید.

جلسه اسفندماه رابطین سلامت ادارات

روز سه شنبه ۲۰/۱۲/۹۲ دوازدهمین جلسه آموزشی رابطین سلامت ادارات شهرستان با موضوع « پسماندهای پزشکی » با همکاری واحد های آموزش سلامت و بهداشت محیط در سالن اجتماعات مرکز بهداشت شهرستان تشکیل شد .

کشف و توقیف عسل تقلبی

بر اساس اطلاع رسانی کلانتری مرکزی شهرستان خوانسار در تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶  یک دستگاه نیسان وارد شده به شهر خوانسار  حاوی دو و نیم تن عسل ، توسط بازرسین بهداشت محیط این شبکه بازدید شد .که ضمن نمونه برداری از عسلهای مکشوفه مراتب به منظور انجام مراحل قانونی به مقام محترم قضایی ارجاع داده شد.

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مرکز بهداشت