اخبار مرکز بهداشت

سیاری مرکز خدمات جامع سلامت روستا ویست

سیاری پرسنل مرکز خدمات جامع سلامت ویست در امامزاده ابراهیم (پیر شهریار) روستای قمر حسن آباد در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۴ برگزار شد./

آموزش تغذیه باشیر مادر در مرکز خدمات جامع سلامت روستا ویست

آموزش تغذیه با شیر مادر برای مادران باردار و شیرده توسط خانم دکتر رئیسی مسئول مرکز خدمات جامع سلامت روستای ویست در تاریخ های ۹ و۱۰ مرداد سال جاری در خانه بهداشت روستاهای ویست و کهرت برگزارشد./

معدوم ۳۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته

۳۵۰۰ کیلوگرم مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته که توسط بازرسین بهداشت محیط شبکه کشف وضبط شده بود در تاریخ۹۶/۵/۱۰ با حکم دادستان شهرستان معدوم گردید./

برگزاری جشنواره طبخ آبزیان

جشنواره طبخ آبزیان روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۵/۴ با حضور جمعی از شهروندان در شبکه بهداشت و درمان برگزار گردید

جلسه آموزشی ترومبوز وریدی ویژه مراقبین سلامت

جلسه آموزشی ترومبوز وریدی ویژه مراقبین سلامت شهرستان روزسه شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۷توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت درسالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزارشد

کلاس آموزشی تغذیه در دوران بارداری

کلاس اموزشی تغذیه دردوران بارداری درتاریخ ۹۶/۴/۲۵ توسط کارشناس مامایی مرکز خدمات جامع سلامت شهیدمنتظری (میدان امام حسین"ع")جهت مادران باردار برگزار گردید./

معدوم نمودن ۳۲۰۰ کیلوگرم عسل تقلبی

بادستور دادستان شهرستان ۳۲۰۰ کیلوگرم عسل تقلبی،کشف شده از کارگاه غیرمجاز بسته بندی عسل ،در تاریخ ۹۶/۴/۲۴ توسط کارشناسان شبکه ونماینده نیروی انتظامی معدوم گردید

کارگاه آموزشی اسکرین تکامل کودکان وترومبوز وریدی وتیروئیددربارداری

جلسه آموزشی اسکرین تکامل کودکان وترومبوز وریدی وتیروئیددربارداری ویژه پزشکان وماماهای شهرستان روزسه شنبه مورخ ۹۶/۴/۲۰ توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت درسالن اجتماعات شبکه بهداشت برگزارشد

کارگاه آموزشی اسکرین تکامل کودکان

جلسه آموزشی اسکرین تکامل روزپنج شنبه مورخ ۹۶/۴/۱۵ جهت بهورزان شهرستان درسالن اجتماعات شبکه بهداشت توسط گروه سلامت خانواده وجمعیت برگزارشد

صفحه‌ها

اشتراک در اخبار مرکز بهداشت