کارگاه آموزشی ازدواج سالم در جوانان ویژه مراقبین سلامت شهر و روستا

کارگاه آموزشی ازدواج سالم در جوانان ویژه مراقبین سلامت شهر و روستا روز یکشنبه مورخ۹۵/۹/۲۱ توسط واحد سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس در سالن اجتماعات شبکه برگزار شد . در این کارگاه کارشناسان مسئول مشاوره قبل از ازدواج شبکه اهداف کارگاه را تشریح نمودند./