کشف۸۰ کیلوگرم خیارشور فاقد مجوز بهداشتی

روز سه شنبه مورخ۹۶/۱/۱۵در بازرسی از یک واحد عرضه کننده مواد غذایی در سطح شهر توسط کارشناس بهداشت محیط ،بالغ بر۸۰ کیلوگرم خیارشور فاقدمجوزهای بهداشتی کشف وجمع آوری گردید/.