برگزاری جلسه آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در پایگاه سلامت دکتر شریعتی

کلاس آموزشی ترویج تغذیه با شیر مادر در پایگاه  سلامت دکتر شریعتی برای مادران باردار و شیرده درتاریخ ۹۶/۵/۱۵  با موضوعات آموزشی

۱-بیانیه اجرایی هفته شیر همراه شعار

۲_تغذیه مادران شيرده

۳_روشهاي صحیح شیردهی

۴_نحوه صحیح نگهداری و ذخیره شیر

۵- چگونگی رفع دردهای کولیکی در نوزاد ۵_نشانه های کفایت شیر مادر  و... توسط کارشناس مامایی شبکه برگزار گردید./