چهارمین کارگروه امنیت وسلامت غذایی در سال۹۶

چهارمین کارگروه امنیت وسلامت غذایی شهرستان خوانسار،روز یکشنبه۹۶/۶/۲۶ با حضور معاون فرماندار،بخشدار بخش مرکزی،مدیر شبکه وسایر اعضا در محل سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید.از جمله مصوبات این جلسه

-تشدید نظارتها وبرنامه های اجرایی بازرسین جهت صنوف و...

-توجیه مسئولین هیئات مذهبی بمنظور حفظ سلامت عزاداران و تصمیم گیری در خصوص نحوه حفظ حریم انهار،منابع آب ومعابر عمومی توسط ادارات ذیربط می باشد.