آخرین جلسه رابطین سلامت ادارات درسال ۹۳

آخرین جلسه رابطین سلامت ادارات شهرستان خوانساربا همکاری واحد اموزش سلامت و واحد تغذیه در تاریخ ۹۳/۱۲/۱۹ در سالن مرکز بهداشت با عناوین ذیل برگزار گردید.

 

 

 

 

 

-اهمیت تغذیه دوران بلوغ

-نگرانیهای تغذیهای شایع در دوران نوجوانی

-عوامل مؤثر بر عادات نامناسب غذایی در نوجوانان

- پیامد های عادات نامناسب غذایی درنوجوانان

-توصیه های تغذیه ای برای نوجوانان

 

در پایان به سؤالات رابطین پاسخ داده شد.دراین جلسه از رابطین فعال ادارات در زمینه ی حضو ر درجلسات وانعکاس فعالیت های آموزشی درمحل کارتقدیر وتشکر گردید وبه قید قرعه به دو رابط محترم سلامت جوایزی اهدا گردید.

اسلاید ها ونمونه سؤالات مربوط به این جلسه را از اینجا دانلود کنید.