اطلاعیه استخدام دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

آزمون استخدام پیمانی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به صورت فراگیر و متمرکز در نیمه دوم آبان ماه سال جاری توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار خواهد گردید.

متقاضیان از روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۰۳ لغایت روز جمعه ۹۸/۰۷/۱۲می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس اینترنتی www.sanjesh.org دفترچه راهنمای ثبت نام هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی را دریافت و پس از مطالعه دفترچه در آزمون شرکت نمایند./.