کارگاه آموزشی احیا پایه و پیشرفته و شوک آنافیلاکسی

کارگاه آموزشی یک روزه ویژه پزشکان و کارشناسان مامایی مراکز خدمات جامع سلامت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ با عنوان  شوک آنافیلاکسی و احیا پایه و پیشرفته در بزرگسالان توسط دکتر فیاضی مدیر شبکه و توانا کارشناس فوریت های پزشکی برگزار شد./