اتصال سیستم فرماندهی اورژانس۱۱۵ به اصفهان

اطلاعیه مهم

با توجه به اتصال سیستم فرماندهی اورژانس ۱۱۵ شهرستان خوانسار به مرکز فرماندهی استان اصفهان و اینکه کلیه تماس های شما با شماره ۱۱۵ از تاریخ ۹۹/۱۲/۱۳ به بعد به مرکز ارتباطات استان متصل می گردد لذا در زمان تماس با شماره ۱۱۵ و درخواست کمک حتما آدرس خود را با ذکر نام شهر آغاز کنید.

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خوانسار