اجرای طرح ضربت تشدید بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی

در ادامه بازرسی های طرح ضربت در ماه مبارک رمضان و کنترل بیشتر سطح عرضه، در تاریخ های ۵ و ۶ اردیبهشت ماه جاری تیمی متشکل از کارشناسان شبکه بهداشت،اداره اماکن،تعزیرات حکومتی،فرمانداری،شبکه دامپزشکی،صمت،جهاد کشاورزی و اتاق اصناف از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی بازدید نمودند./