اندازه گیری فشار خون نمازگزاران عید سعید فطر در روستای دوشخراط

همزمان با عید سعید فطر و در راستای اجرای بسیج ملی کنترل فشار خون بالا ، بهورز و سفیران سلامت روستای دوشخراط اقدام به اندازه گیری فشار خون نمازگزاران نمودند./