اولین کمیته برون بخشی ایدز در سال۱۳۹۸

اولین کمیته فصلی HIV(ایدز) در سال۱۳۹۸با حضور اکثریت اعضا روز یکشنبه پنجم خردادماه ۹۸در سالن اجتماعات شبکه برگزار گردید .در این جلسه اعضا در خصوص برنامه های انجام شده با موضوع ایدز در حوزه فعالیت و ارگان خود ارائه گزارش نمودند.همچنین مهندس هاشمی معاون بهداشتی شبکه از حاضرین در جلسه دعوت نمودند در راستای کمپین ملی کنترل فشار خون بالا به مراکز سلامت مراجعه و از فشار خون خود مطلع شوند.در پایان جلسه نیز در خصوص برنامه جامع پیشگیری از ایدز نیز مصوباتی به تصویب رسید.