فراخوان ایده پردازی پیشگیری از حوادث ترافیکی

معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری سایر ارگان های استان اقدام به طراحی و اجرای پروژه "ایده پردازی مدیریت و اجرای مداخلات در راستای پیشگیری از سوانح و حوادث ترافیکی" ویژه "گروه سنی نوجوانان و جوانان" از تاریخ ۲۰ مرداد لغایت ۲۰ آبان ماه جاری نموده است .جهت دریافت  فایل راهنما  اینجا کلیک کلیک کنید./