برپایی ایستگاه سلامت در نماز جمعه

همزمان با بسیج ملی کنترل فشار خون بالا،اندازه گیری فشار خون و آموزش چهره به چهره در خصوص عوامل افزایش و اقدامات کنترل فشار خون جهت نمازگزاران در حاشیه نماز جمعه سوم خرداد۹۸ توسط کارشناسان شبکه بهداشت انجام شد.