برگزاري جشن روزپرستار

درتاريخ ۹۲/۱۲/۱۷ مراسم جشني به مناسبت ميلاد باسعادت حضرت زينب (س)وگراميداشت روزپرستارباحضورمديريت شبكه بهداشت جناب آقاي دكتروحدتي وهمچنين رياست ومديريت داخلي بيمارستان وجمعي ازخيرين حوزه سلامت شهرستان برگزار گرديد به همين مناسبت ازپرستاران نمونه بيمارستان بااهداي هدايايي تقديروتشكر به عمل آمد.