برگزاری آزمون الکترونیکی ویژه بهورزان

قابل توجه بهورزان محترم

به اطلاع می رساند آزمون الکترونیکی "شناسایی ، مراقبت و درمان بیماری پرفشاری خون در بسیج ملی کنترل فشارخون بالا" ویژه بهورزان در تاریخ ۹۸/۳/۱۲ ساعت ۱۲ الی ۱۳ با کد آزمون  ۹۸۳۱  برگزار خواهد شد.محتوای آموزشی در سایت شبکه /دریافت فایل / مبارزه با بیماری ها بارگذاری شده است.