برگزاری جلسه آموزشی کارشناسان واحد مدیریت کاهش خطر بلایای استان در خوانسار

جلسه آموزشی و هماهنگی مسئولین واحد مدیریت کاهش خطر بلایا استان اصفهان با حضور مهندس خسروی مسئول واحد استانی و کارشناسان شبکه های بهداشت شهرستان های استان روز دوشنبه ۹ خرداد به میزبانی خوانسار برگزار شد.