برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه سلامت وحمایت از بیماران نیازمند شهرستان خوانسار

جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه سلامت وحمایت از بیماران نیازمند شهرستان  به دعوت مدیر محترم شبکه بهداشت ودرمان روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۶/۱۸ در محل سالن اجتماعات بیمارستان فاطمیه(س)برگزار گردید.

در این جلسه،درخصوص احداث درمانگاه تخصصی،خرید دستگاه لاپاراسکوپ و تعامل هرچه بیشتر خیرین با شبکه بهداشت ودرمان تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

در ادامه حاضرین جلسه، از بخشهای مختلف بیمارستان از جمله بخش در حال احداثICUبازدید نمودند/.