تقدیر از کارشناسان مامایی بمناسبت روز جهانی ماما

بمناسبت گرامیداشت روز جهانی ماما،روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ با حضور مدیر شبکه،معاون بهداشتی و مسئول روابط عمومی از کارشناسان مامایی شبکه بهداشت تقدیر و تشکر بعمل آمد./