جذب راننده استیجاری جهت شبکه بهداشت

شبکه بهداشت ودرمان خوانسار جهت تکمیل کادر پشتیبانی خود نیاز به راننده استیجاری با شرایط ذیل دارد : * آقا *متاهل *حداقل مدرک تحصیلی دیپلم *دارای خودرو پژو۴۰۵،پژو پارس و یا سمند مدل ۱۳۹۰ به بالا (دو گانه سوز کارخانه) متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ به واحد نقلیه شبکه بهداشت مراجعه نمایند. روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار