جلسه آموزشی انتظامات شبکه های بهداشت و درمان غرب استان

جلسه آموزشی پرسنل انتظامات شبکه های بهداشت و درمان غرب استان اصفهان روز پنج شنبه ۷ شهریور و با موضوع اخلاق و منش اداری به میزبانی شبکه بهداشت خوانسار برگزار شد./