جلسه آموزشی خودمراقبتی ویژه طلاب حوزه علمیه

جلسه آموزشی خودمراقبتی و آموزش پیشگیری از کرونا ویروس ویژه طلاب حوزه علمیه برادران در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۲ توسط مراقب سلامت مرکز سلامت جواهری در محل حوزه علمیه برگزار شد./