جلسه پیشگیری از سرطان جهت کارکنان اداره بهزیستی

همزمان با هفته پیشگیری از سرطان،جلسه آموزشی با موضوع سرطان ها و پیشگیری از آن در تاریخ ۹۸/۱۱/۰۷جهت کارمندان اداره بهزیستی توسط کارشناس مبارزه با بیماریهای شبکه بهداشت برگزار شد.

((سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خودمراقبتی و امید))

روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان خوانسار